Надамо се да ћемо успети да одржимо тежњу ка напретку у оперативним и дијагностичким трендовима, те је следећи корак увођење трансректалне ултрасонографије, која би омогућила извођења УЗ контролисане биопсије простате.


Главна сестра урологије, Јелица Бацкић

Потреба за издвајањем уролошке патологије из оквира опште хирургије, препозната је у нашој болници 1971. године када је одобрена специјализација из урологије, на коју је упућен др Душан Нарић. Специјалистички стаж др Нарић је провео на Уролошкој клиници у Београду и на уролошким одељењима еминентних београдских здравствених установа. Специјализацију је завршио 1974. године након чега је започео рад уролошке службе у оквиру одељења Опште хирургије, у којем је од првог дана активно учествовала сестра Јагода Папић.
Уролошка амбуланта просторно се издваја 1981. године.
Данас уролошко одељење има 12 постеља, четворо лекара специјалиста урологије и десет медицинских сестара (теничара).
Све време, почевши од заиста великог ентузијасте и човека огромне енергије, др Нарића, у овој служби постоји тренд ка праћењу савремене урологије, како у погледу обуке људских капацитета тако и у побољшању опреме која је за то неопходна

Велику помоћ и подршку пружила нам је служба лабораторије која ради већину савремених, неопходних анализа (биохемија, тумор маркери...), као и служба радиологије.
Иако нас техничке могућности донекле ограничавају, трудимо се да присуствујемо и узмемо активно учешће у раду Удружења уролога Србије и Европе, да развијемо сарадњу са референтним установама што је драгоцено за нас као и за пацијенте.
Данас Одељење урологије има 12 постеља, 600 годишње болнички лечених пацијената, око 200 оперативних захвата, 9.000 амбулантних прегледа и око 1.000 ултразвучних прегледа, 300 цистоскопских преглед.
Надамо се да ће време које долази донети могућност за напредак у квалитету дијагностичких и терапеутских процедура, могућност обнове инстриментаријума и опреме за ендоскопске процедуре.


Запослени на одељењу урологије

Др мед. Горан Јовановић
уролог, начелник одељења

Др мед. Јасминка Михајловић Цокић
уролог

Др мед. Слободан Антонијевић
уролог

Јелица Бацкић
главна сестра

11 медицинских сестара


Лекарски тим урологијеДр мед. Горан Јовановић
уролог, начелник одељења