В.Д. ДИРЕКТОРА ОБ "СТЕФАН ВИСОКИ":
др Никола Ристић, педијатар

 

Помоћник директора за стручна и организациона питања
др Снежана Бајовић, спец. неуропсихијатрије

Помоћник директора за хируршка питања
д
р Горан Јовановић, спец. урологије

Помоћник директора за дијагностичка питања
д
р Иван Поповић, спец. радиологије

главна сестра ОБ "Стефан Високи"
Сенка Воркапић
, вмс

 

УПРАВНИ ОДБОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ "СТЕФАН ВИСОКИ"
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Радослав Симић, дипл.инж.пољопривреде, Смедеревска Паланка – председник
Биљана Урошевић, дипл. економиста, Велика Плана - члан
Зоран Јовичић, адвокат, Смедеревска Паланка члан
Др Слободан Рајић, Велика Плана – члан
Др Иван Поповић, спец. радиологије Опште болнице "Стефан Високи" Смедеревска Паланка члан
Др Слободан Стојилковић, спец. пнеумофтизиолог, Општа болница „Стефан Високи“ Смедеревска Паланка  - члан
Сенка Воркапић, вмс – главна сестра Болнице,  Општа болница „Стефан Високи“ Смедеревска Паланка-члан.

 

НАДЗОРНИ ОДБОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ "СТЕФАН ВИСОКИ"
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Марија Ристивојевић, дипл.економиста  - председник
Младен Јелић, дипл.инж. пољопривреде - члан
Милица Јанићијевић, дипл. правник - члан
Др Радмила Величковић, спец. интерне медицине-ендокринолог- члан
Невенка Маричић Јанковић, фармацеутски техничар- члан

ЕТИЧКИ ОДБОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ "СТЕФАН ВИСОКИ"
ИЗ СМЕДЕРЕВСКЕ ПАЛАНКЕ

Данило Лабус, дипломирани правник
Зоран Стојковац, дипломирани правник
Милош Вељковић, дипломирани правник
Др Драган Пекић, спец. опште хирургије
Др Весна Ивановић, спец. анестезиологије са реаниматологијом

СТРУЧНИ САВЕТ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ "СТЕФАН ВИСОКИ"
ИЗ СМЕДЕРЕВСКЕ ПАЛАНКЕ

Др Данијела Николић, спец. педијатрије .- председник
Др Снежана Бајовић Павловић, спец. неуропсихијатрије
Др Александра Нарић, спец. микробиологије са паразитологијом
Др Драган Петковић, спец. гинекологије и акушерства
Др Владан Бенаковић, спец. интерне медицине - кардиолог
Др Бобан Стојадиновић, спец. радиологије
Др Синиша Павловић, спец. инфектологије
Др Горан Тасић, спец. опште хирургије
Др Братислав Јаковљевић, спец. ортопедије

Комисија за унапређенје квалитета рада Опште болнице "Стефан Високи" из Смедеревске Паланке

Др Снежана  Бајовић, спец. неуропсихијатрије - председник
Др Јовица Јовичић, спец. анестезиологије са реаниматологијом - члан
Др Горан Јовановић, спец. урологије - члан
Др Александра Николић, спец. интерне медицине - члан
Сернка Воркапић -  главна сестра Болнице – члан
Бранка Симовић, струковна медицинска сестра – члан