В.Д. ДИРЕКТОРА ОБ "СТЕФАН ВИСОКИ":
др Никола Ристић, педијатар

 

Помоћник за стручна и организациона питања:
др Снежана Бајовић, неуропсихијатар

Помоћник за економска питања:
Драга Гајић, дипл. економиста

главна сестра ОБ "Стефан Високи"
Сенка Воркапић
, вмс

 

УПРАВНИ ОДБОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ "СТЕФАН ВИСОКИ"
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Радослав Симић, дипл.инж.пољопривреде, Смедеревска Паланка – председник
Биљана Урошевић, дипл. економиста, Велика Плана - члан
Зоран Јовичић, адвокат, Смедеревска Паланка члан
Др Слободан Рајић, Велика Плана – члан
Др Иван Поповић, спец. радиологије Опште болнице "Стефан Високи" Смедеревска Паланка члан
Др Слободан Стојилковић, спец. пнеумофтизиолог, Општа болница „Стефан Високи“ Смедеревска Паланка  - члан
Сенка Воркапић, вмс – главна сестра Болнице,  Општа болница „Стефан Високи“ Смедеревска Паланка-члан.

 

НАДЗОРНИ ОДБОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ "СТЕФАН ВИСОКИ"
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Марија Ристивојевић, дипл.економиста  - председник
Младен Јелић, дипл.инж. пољопривреде - члан
Милица Јанићијевић, дипл. правник - члан
Др Радмила Величковић, спец. интерне медицине-ендокринолог- члан
Невенка Маричић Јанковић, фармацеутски техничар- члан

ЕТИЧКИ ОДБОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ "СТЕФАН ВИСОКИ"
ИЗ СМЕДЕРЕВСКЕ ПАЛАНКЕ

Данило Лабус, дипломирани правник
Топлица Пинторић, дипломирани правник
Милош Вељковић, дипломирани правник
Др Драган Пекић, спец. опште хирургије
Др Весна Ивановић, спец. анестезиологије са реаниматологијом

СТРУЧНИ САВЕТ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ "СТЕФАН ВИСОКИ"
ИЗ СМЕДЕРЕВСКЕ ПАЛАНКЕ

Др Данијела Николић, спец. педијатрије- председник
Др Снежана Бајовић Павловић, спец. неуропсихијатрије- члан
Прим др Нада Тодоровић, спец. гинекологије и акушерства- члан
Др Александра Нарић, спец. микробиологије са паразитологијом- члан
Др Славољуб Стојадиновић, спец. инфектологије- члан
Др Горан Тасић, спец. опште хирургије- члан
Др Александра Станојловић, спец. интерне медицине- члан
Др Јелена Глишић, спец. радиологије- члан
Др Братислав Јаковљевић, спец. ортопедије - члан