Ангелина Ђорђевић - Ристић
начелник болничке апотеке

Невенка Маричић - Јанковић
главни техничар болничке апотеке