ПРИЈЕМНО-УРГЕНТНА СЛУЖБА
ЗАВРШНИ РАДОВИ У ТОКУ

radovi1

Извођењем молерско фарбарских радова у главном, улазном болничком холу и у ходнику чекаоници, постављањем новог стакленог портала и надсветла на главном улазу болничке зграде и стаклених аутоматских врата, као и новог шалтера, завршавају се радови на реконструкцији и адаптацији просторија Пријемно-ургентне службе.  

radovi2
У току су и фарбарско мелерски радови и замена столарије у бившој ХЕС просторији, у којој ће бити смештене службе Пријем-отпуст и Благајна.
Према плану и динамици ови радови би требало да буду завршени до краја маја месеца.

 

 

 

 

 

 

Izvođenje radova na završetku prostora prijemno urgentne službe:
- zamena prozora u prostoriji (bivši HES), staklenog portala i nadsvetla na glavnom ulazu,
- postavljanje novog šaltera za Prijemno-urgentnu službu,
- postavljanje staklenih automatskih vrata,
- molersko-farbarski radovi u prostoriji (bivši HES), glavnom ulaznom holu u bolnicu, i u hodniku -čekaonici.