You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu. Get Flash Player

РАЗВОЈ ЗДРАВСТВА СРБИЈЕ - ДОДАТНО ФИНАНСИРАЊЕ

ОБ „СТЕФАН ВИСОКИ“ МЕЂУ ОДАБРАНИМА

Доц. др Невена Карановић државни секретар у Министарству здравља уручила је др Милану Бркићу директору ОБ „Стефан Високи“ споразум о учешћу у пројекту „Развој здравства Србије – додатно финансирање“ чиме се ОБ „Стефан Високи“ као имплемантатор обавезује да ће учествовати у реализацији Пројекта РЗС-ДФ, чији је циљ изградња капацитета ради развијања одраживог система здравствена заштите усмереног на резултате, у коме се пружаоци здравствених услуга награђују за квалитет и ефикасност и где здравствено осигурање омогућује приступ доступној и ефективној здравственој заштити.
Активности пројекта обухватају информатизацију болнице, увођење дијагностички сродних група, развој клиничких путева и здравственог менаџмента, подршку процесу акредитације и повећану безбедност пацијената.
„Највећи догађај за нас у години јубилеја је управо овај пројекат. Од тренутка када сам ступио на место директора моја идеја била је информациона технологија и стандардизација, не зато што је то тренд, већ што је такав начин рада потреба и неопходност, каже директор болнице др Милан Бркић.  Моји сарадници и ја смо прошли дугачак пут који нас је довео до тога да смо добили могућност да учествујемо у овом пројекту.  Верујем да ћемо сви зајдно испунити услове који се од нас очекују и постати здравствена установа о којој ће се у будућности говорити са великим поштовањем“.  
У пројекту „Развој здрвства Србије – додатно финансирање“ учествује Клиника за гинекологију Клиничког центра Србије, Клиника за хирургију Клиничког центра Крагујевац, Клиничко-болнички центар „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“, Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ и опште болнице у Зрењанину,  Ваљеву,  Краљеву, Врању, Врбасу, Сремској Митровици, Шапцу, Ужицу, Пожаревцу,  Зајечару,  Јагодини,  Лесковцу,  Алексинцу  и ОБ „Стефан Високи“.

Н.М.