У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА
САВРЕМЕНИЈИ СКЕНЕР, КОРОНАРНА ЈЕДИНИЦА
И ПРИЈЕМНО-УРГЕНТНА СЛУЖБА

Стратешким планом установе за период од 2011-2016. године предвиђено је да први корак ка лидерству у здравственом систему, поред ефикасног обављања посла, буде управљање квалитетом и изврсност у пружању здравствение заштите грађана.

У циљу побољшања и унапређења квалитета рада у ОБ "Стефан Високи" у току су завршне фазе радова на адаптацији просторија за коронарну јединицу и пријемно- ургентну службу.
Директор др Милан Бркић је 21. новембра 2011.године у Министарству здравља потписао уговор за нови савременији скенер који ће већ почетком следеће године заменити постојећи.

Интерно одељење добија неопходну коронарну јединицу са комплетном опремом која подразумева дефибрилаторе, аспираторе, екг апарате, аутоматске инфузионе пумпе, са мониторима на којима је могуће интензивно праћење пацијената 24 сата.

 
Опремање коронарне јединице

Грађевинско-занатски радови на адаптацији просторије на интерном одељењу су завршени. Замењена је столарија, стављен је нови под, уведене неопходне инсталације, водоводне, канализационе као и инсталације за медицински гас. Нова опрема је постављена и инсталирана. Потребно је са још неколико детаља употпунити ентеријер да би коронарна јединица била комплетна.

 
Грађевинско-занатски радови ургентно-пријемне службе

У приземљу болничке зграде, у простору намењеном пријемно-ургентној служби у току су завршни грађевинско занатски радови на површини око 100 квадрата. Након постављања преградних зидова и нове столарије у току је постављање подних и зидних плочица и увођење инсталационе мреже за медицинске гасове. Према планираној динамици радови на адаптацији би требало да се заврше до средине децембра месеца, након чега ће се приступити постављању и инсталирању нове опреме.
Грађевинско-занатки радови на адаптацији простора за коронарну јединицу и пријемно-ургентну службу финансирани су средтвима Министарства здравља намењеним инвестиционом одржавању у 2011. години.