КOНТИНУИРАНА МЕДИЦИНСКА ЕДУКАЦИЈА
ДВА ПРЕДАВАЊА И КУРС

Континуирана медицинска едукација запослених у здравству настављена је у ОБ “Стефан Високи“ крајем маја и почетком јуна месеца текуће 2013. године. Предавач за медицинске сестре и здравствене техничаре 21. маја 2013. године била је Сенка Воркапић која је говорила на тему „Нега менталних болесника“. Стручном састанку присуствовало је 239 медицинских сестара и здравствених техничара који су, по одлуци акредитованог Здрвственог савета Републике Србије добили по један бод за пасивно и два за активно учешће.
У наставку КМЕ 30. маја 2013. године одржано је предавање за лекаре, фармацеуте и биохемичаре. На тему „Неоперативно лечење пацијената са BPH и приказ случаја“ говорио је др Горан Јовановић, спец урологије. Овај Стручни састанак, актедитован по одлуци Здравственог савета Србије пратило је 63 лекара, 1 фармацеут и 2 биохемичара који су добили по један бод за пасивно учешће и по два за активно.
На крају овог круга КМЕ са предавачима домаћинима, 06. јуна 2013.године уместо Стручног састанка одржан је Курс, са темом „Карцином ларинкса“ где су о истој теми, свако са свог аспекта, говорили др Горан Божић, спец ОРЛ, др Јовица Јовичић спец анестезиолог и прим др Верица Ђорђевић, спец нефролог. Курс је иначе, добио акредитацију Здравстбвеног савета Србије прве категорије, што значи пет бодова за пасивно учешће и 10 за предаваче а пратило га је 123 лекара.