ПРОГРАМ  
КОНТИНУИРАНЕ
МЕДИЦИНСКЕ  ЕДУКАЦИЈЕ
У ОБ Стефан Високи

  1. ЗА ЛЕКАРЕ

- 22.март 2012.године
          Тема:
ЕРЕКТИЛНА ДИСФУНКЦИЈА
Предавач: др Слободан Антонијевић, уролог

Предавање се одржава у сали „Лепотица“ са почетком у 13 часова и  акредитовано је од Здравственог савета Републике Србије. Активно учешће доноси 2 бода, а пасивно 1 бод.

 

           - ЗА МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ  И ТЕХНИЧАРЕ

- 20. март 2012.године
      Тема:
РЕЖИМ ИСХРАНЕ КОД БОЛЕСНИКА НА ХЕМОДИЈАЛИЗИ“
Предавач: Марина Краговић

- 27. март 2012.године
          Тема:
АНОРЕКСИЈА И НЕГА ОБОЛЕЛИХ ОД АНОРЕКСИЈЕ
Предавач: Сенка Воркапић

Оба предавања се одржавају у сали „Лепотица“ са почетком у 11 и 13 часова. Предавања су акредитована од Здравственог савета Републике Србије и активно учешће доноси 2 бода, а пасивно 1 бод.