У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ПРУЖАЊЕ УНАПРЕЂЕНИХ УСЛУГА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ - DILS“ ОДРЖАНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА СИСТЕМА ДСГ


У складу са новим почетком извештавања по новој Номенклатури здравствених услуга и имплементацијом система дијагностички сродних група у извештавање установа, тим лекара ангажованих на пројекту „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу – DILS“ испред Министарства здравља Републике Србије и Републичког фонда за здравствено осигурање, одржао је едукацију особља запослених у ОБ“Стефан Високи“ о Номенклатури, систему ДСГ и правилима шифрирања дијагноза и процедура у свим здравственим установама секундарног и терцијалног нивоа здравствене заштите.

Програмом презетације система ДСГ са темом „Увођење новог начина извештавања ЗУ на секундарном и терцијалном нивоу ЗЗ у складу са системом дијагностички сродних група (ДСГ) који је у среду 12.12.2012.године одржан у ОБ“Стефан Високи“ представљени су циљеви и разлози за увођење система ДСГ, као и његове основе, правила шифрирања дијагноза и процедура по систему ДСГ. Презентацији која је одржана у сали „Лепотица“ ОБ“Стефан Високи“ присуствовали су директор болнице др Милан Бркић са својим помоћницима, начелници одељења, лекари, главна сестра болнице и главне сестре одељења.