ПОЧЕТАК ЈУБИЛЕЈА

Засађивањем чемпреса испред главног болничког улаза, почело је обележавање јубилеја 50 година постојања паланачке болнице.


Др Милан Бркић и др Живорад Јовановић

У петак 16. априла 2010.године директор др Милан Бркић је заједно са својим сарадницима, помоћницима и члановима УО болнице, садњом чемпреса испред главног болничког улаза озваничио почетак прославе 50 година постојања ове здравствене установе.


Директор болнице са УО, помоћницима и сардницима

ЗАШТО 16. АПРИЛ…..?

Давне 1960-те године, дана 16-тог априла, Народни одбор општине Смед. Паланка на седници  Општинског већа и Већа произвођача, а на основу одредби Уредбе о установама са самосталним финансирањем, Закона о народним одборима општина и општих упустава о организацији Службе за заштиту и подизање народног здравља, донео је РЕШЕЊЕ, које гласи: "Оснива се општа болница у Смед. Паланци као здравствена установа са самосталним финансирањем и издржава се из прихода које остварује из накнада за услуге које пружа социјлно осигураним лицима и другим грађанима". У наведеном Решењу Народног одбора општине које је потписао председник Обрен Шиљић,  дефинисани су задаци болнице и почетна финасијска средства, као и органи управљања, Управни и Надзорни одбор. У њему се наводи се да ће дужност Управника до расписивања конкурса вршити Др Властимир Богосављевић, лекар, али  стоји и образложење у коме се каже:"Привредни развој Паланке а нарочито развој индустрије условио је све већи прилив становништва. Због тога здравствене установе које постоје на подручју општине Смед. Паланка не могу да задовоље потребе становништва јер нема потребних стационарних служби за сва обољења која се појављују". Оваква одлука тадашње локалне самоуправе условула је почетак свих припрема у техничком и организационом смислу, све до тренутка свечаног отварања болнице 10. октобра 1961. године.

Н.М.